Wymiana i montaż kaloryferów

Ważne jest, aby odpowiednio uszczelnić połączenia między nowym grzejnikiem a rurami, aby zapobiec wyciekom. W niektórych przypadkach konieczne może być wprowadzenie zmian w instalacji grzewczej, takich jak wymiana pompy obiegowej lub dodanie lub usunięcie grzejników.
Po usunięciu starego grzejnika i przygotowaniu terenu można zainstalować i przetestować nowy grzejnik. Może to wiązać się z zamontowaniem nowego grzejnika na ścianie i podłączeniem go do rur i zaworów. Ważne jest, aby upewnić się, że nowy grzejnik jest wypoziomowany i zamocowany oraz że nie ma wycieków na połączeniach. Po zamontowaniu należy ponownie włączyć instalację grzewczą i przetestować nowy grzejnik pod kątem prawidłowego działania. W niektórych przypadkach konieczna może być także wymiana rur lub odgałęzień pionu grzewczego.

© 2023 Pogotowie Kanalizacyjne Śląsk - Projekt i realizacja strony: interkielce.pl